Velkommen til Marion's hjemmeside
Hei, jeg heter Marion , velkommen til hjemmesiden min. Viser et av mine malerier. Hi, my name is Marion and welcome to my homepage, the art is one of my work.
Velkommen til min hjemmside.

Velkommen til hjemmesiden min, det er mange som har besøkt denne siden, det ville vært så fint om dere tok dere tid til å skrive litt i gjesteboka også, da ville jeg kunne se hvem som besøker siden min.

Velcome to my homepage, many people have visited me and I beg you please write a note in my guestbook so I can see who's visited me, are there relatives or others.

Thank you, love you all.                                                                             Marion.                                                                                  


Min slekt/ my relatives

😀Hei, bunaden jeg har på meg har tilhørt min mormor
    Wiel Aslaksdatter Øverland, den har jeg nå gitt til
    mitt barnebarn Cecilie, hun fikk den til konfirmasjonen
    og er veldig stolt av å kunne bruke sin tip-oldemors drakt.

---------
     Hi, my national costume have I hertaged from my grandma
     Wiel Aslaksdaughter Øverland, I have give the costume
     to my gr-kid  Cecilie and she were so proud when she
     use her gr-gr-grandma's national costume.


Mine flotte barn/my kids
🙃 Her er mine barn, Elizabeths konfirmasjon, Renate står
     venstre, Merethe foran, så Terje, Elizabeth i hvit kjole.
     Dette er på Lilleløkka 22, Åskollen i 1982.🤩

-----------
     My kids, my oldest daughter Elizabeth's confirmation,
     Elizabeth in white dress, Renate to  the left, Merethe
     in front and Terje, in 1982.

Tony's konfirmasjon
Tony's konfirmasjon, fikk samlet alle barnebarna.
Tony er Elizabeths sønn.


--------
all my gr-kids together.

Rikke Hansen sin konfirmasjon 2.mai 2010
🙃 Her er familen Hansen på Rikkes
      konfirmasjonsdag 2 mai 2010
      fra venstre svigerdatter Monica,
      Rikke i Vest-Agder bunad(stripestakken)
      Mia foran, min sønn Terje og Cecilie i Tinn bunad.
      Cecilie har arvet de gamle bunaden fra
      Wiel Asaksdatter Øverland. Hun er veldig stolt
      over at hun har arvet den og kan bruke den.
🤩
      Here is the family Hansen, Rikkes confirmation 2th of May 2010
      from the left my daughter in low Monica, then Rikke in traditional
      costyme from West-Agder (south of Norway) in front Mia 8 years old
      my son Terje and Cecilie 16 years old in national costyme from
      Tinn, the same costyme as I have had on me and my mom and then her
       mom again back to Wiel Aslaksdatter Overland ( 1895 - 1900 )
       So these costyme is very old and Cecilie is very proud of it.

Min første skoledag/first schoolday
🤩 Hei, min første skoledag på Konnerud skole i 1956,
     husker ikke så mye av det annet at jeg var nok litt
     utrygg den dagen.  Det gikk bra!🙃
 
      Hilsen Marion

    ------------------

      Hi, my first schoolday in Konnerud School in 1956,
      Drammen.

Mine søsken/ sisters and brother
🙃her er jeg og mine tre søsken,
    jeg står til venstre, så er det Laila, Viel og Kurt sitter
    på en stol foran.😀

----------------------

    Here is me and my sisters and brother,
    it's me to the left, then my sister Laila, sister Viel
    and my brother Kurt in front.

On my mom's arm
😀Her er jeg en liten tulle på ca. 1 år, bodde da på 
    Bjørkhaug, Rjukan -  min mor som har meg på armen.
🤩
    Hilsen Marion

------------------
    My mom hold me on her arm, I'm about one years old.
    The photo have been taken in Rjukan were we lived
    on that time.

My mom 80 years old
Min mor Ågot 80 årsdag 18 juli 1994, rundt seg har hun alle
barnebarn + oldebarn.😀

-------------------
My mom Aagot Knudsdaughter Moe's birthday 80 years old
with all her gr-kids and four gr-gr-kids.

Mine foreldre, Håkon & Ågot Jensen
🤩 Dette er mine foreldre Ågot Moe f. 18 jul. 1914 i Tinn
      og Håkon Martinius Jensen f. 28 aug. 1910 i Risør.
     De giftet seg i Sandar kirke, Sandefjord i 1936.
     Håkon Martinius døde 31 aug. 1961, gravlagt Drammen,
     Ågot døde i 29 mar. 2002 gravlagt Åssiden kirkegård i Drammen.

--------------------

     My parents  Aagot Moe born 18th of July 1914 on Moe,
     christned in Dal Church in Tinn and Haakon Martinius Jensen
     born 28th of August 1910 in Risoer.
     They were married in Sandar Church, Sandefjord in 1936.

     My dad Haakon Martinius died 31th of August in 1961
     and burial in Drammen.

      My mom Aagot died 29th of Mars in 2002 and burial Drammen

Jensen familien på Rørkoll.
🙂

Farmor Maren Kristine og farfar Oluf August Jensen
samlet med fra venstre:
Onkel Erling, onkel John, tante Mary gift med onkel Ole,
mamma, pappa og onkel Kåre.
min søster Laila står mellom bestemor og bestefar foran.

Dette er på Rørkoll i Stokke hvor mine besteforeldre
hadde et småbruk.
------------------

grandmother Maren Kristine and grandfather Oluf August Jensen
with their children/children in low and grand daughter Laila.

Mormor og morfar/grandparents
Dette er min mors foreldre: Wiel Aslaksdtr. Øverland,
født 20 sept. 1880 død 15 febr. 1931, i Vestfjorddalen
i Tinn.
Knud Herbjørnson Moe f. 31 jan 1876 død 1.jan 1942 
i Vestfjorddalen i Tinn.  Begge begravet på
Dal kirkegård i Vestfjorddalen Tinn

------------------------------------------------

These are my mom's parents:
Wiel Aslaksdtr. Overland born 20th of September
in 1880 died 15th February in 1931 in Vestfjordalen
in Tinn.

Knud Herbjornsen Moe born 31th of January 1876
died 1th of January 1942 in Vestfjordalen in Tinn.
Both are burial in Dal Church.
Lived there life in Moe farm in Vestfjordalen Tinn.

familiebilde på Moe, Tinn
🙂

Familiebilde av bestemor og bestefar på Moe i Tinn.

Foran: tante Kari, bestemor Viel, bestefar Knut, onkel Aslak.
bak: mamma og onkel Herbjørn.

Bildet vil jeg tro er tatt ca. 1930.

----------------

Familyphoto of my grandmohter Viel and grandfather Knut Moe
in Vestfjorddalen.

From left: aunt Kari, gr.mother Viel, gr.father Knut and
               uncle Aslak.
behind : my mother and uncle Herbjørn.

tho have been taken about 1930.


Bøen family from Tinn
🙂
Familiebilde av Aagot Knutsdatter Moe f. 5 febr. 1835
hun er søster til min oldefar Herbjørn Knutson Moe f. 1 febr. 1824.
---
Aagot Knutson Moe ble gift med Tosten Gregersen Bøen f. 1834 Tinn.

De emigrerte til Amerika , kom til Harmony Minnesota, de fikk mange barn
som foto viser.
Fra venstre sitter Torsten, så Aagot, Torstens mor, eldste sønn Herbjørn,
navnene bak må jeg sjekke litt opp først.
Bildet har jeg fått oversendt fra en slektning i USA, er veldig glad for det.

The Moe Farm/ Gamle Moe
🤩Dette er gamle Moe i Vestfjorddalen i Tinn,
     min mor vokste opp der, gården er skilt ut og
     delt flere ganger, siste gang gården ble delt
     var på 1950 tallet, mine to onkler Aslak og
     Herbjørn fikk hver sin part.
     Det gamle huset er revet. men stabburet bygd
     ca. 1770 er flytt til
     Aslaks plass.  Gården har vært i slektens eie
     gjennom 10 generasjoner.
     Gården ligger så fint med Gausta i bakgrunnen.
    
-------------------
      These picture is from the old Moe Farm in
     Vestfjorddalen in Tinn.  My mom grown up
     there, the farm have been shared many times
     and the last time in 1950-60, my two uncles
     Aslak and Herbjorn get their each part of the farm.
     the old house have been broke down but the
     storehouse on pillars are moved to Aslak's place,
     the old storehouse were build in 1770 of
     gr-gr-grandfahter Knud Herbjornsen Moe.
     The farm have been in same family in 10 generations.
      The mountain behind is Gaustatoppen 1883 meter high.
    

Farfar og farmor/grandparents
🤩Dette er Oluf August Jensen f. 31 aug 1877 i Risør
     døde i 1948, begravet  på Stokke kirkegård
     og Maren Kristine Aanonsen f. 1 mai 1885 i Søndeled,
     døde i 1949, begravet på Stokke kirkegård.
     Dette er mine besteforeldre på farssiden.
🙃
    My fathers parents, my grandparents
    Oluf August Jensen born 31th of Aug 1877 in Risoer
    South of Norway, died in 1948 buriel in Stokke
    and Maren Kristine Aanonsen born 1th of May 1885
    in Soendeled South of Norway - my grandmother.

Farmor Maren/gr.mother
🙂

Ungdomsbilde av farmor Maren Kristine Aanonsen
f. 1. mai 1885 Søndeled, Aust-Agder

-----------------------

My grandmother Maren Kristine Aanonsen
born 1th of May 1885 in Søndeled Aust-Agder.

Bestefar Oluf August/gr.father
🙂

Bilde av farfar Oluf August Jensen
f.31 august 1877 i Risør.
Han er stående nr 2 fra venstre, han er
nok ganske ung her 15-16 år vil jeg tippe
da han kun var førstereisgutt iflg. sjømanns-
registeret.

-----------------

Photo of my grandfather Oluf August Jensen
b. 31th of August 1877 in Risør.
He's standing as number two from the left,
he's about 15-16 years old here.

Kamperhaugen 9, Risør

🤩Dette huset står på Kamperhaug i Risør,
     det er bygget ca 1770 av snekker
     Christen Jensen f. 1734 død 1800,
     han er tippoldefar til min farfar
     Oluf August Jensen f. 31 aug 1877 i Risør.
     Det spesielle med huset er at det er så gammelt
     og at det fortsatt er bebodd og tatt vare på.
     Det er ikke i slektens eie lenger.

     Det er jeg som står i fronten.
-----
     The house in Risoer build in 1770 of
      a carpenter Christen Jensen born 1734
     died in 1800, he is my gr-gr-gr-grandfather.


oldemor og oldefar/gr-grandparents
🤩Hei, dette er farmor sine foreldre, mine oldeforeldre.
    Elling Aanonsen f. 12 juli 1862 på Byttingsmyr i  Søndeled
    og Marthe Olsdatter f. 1 nov 1856 i Hasdalsroa, Søndeled
    
    De var bosatt på Heia i Mindalen, Risør

-----------------

     My grandmother Maren Kristines parents,(my fathers
     grandparents).
     Elling Aanonsen b. 12th July 1862 Byttingsmyr Soendeled
     and Marthe Olsdatter b. 1th now 1856 Hasdalsroa Soendeled.
     My gr-grandparets.

oldefar Elling / gr-gr frandfather
Oldefar Elling Aanonsen 12 juli 1862 i Søndeled,
han var sjømann, vi finner han i sjømannsregisteret
hvilke båter han seilte med, hvor han seilte og hvor lenge.
Han står i bakerste rekke nr.3 fra venstre uten lue
men med skjegg.

--------------------------------
Gr-gr grandfather b. 12th July 1862 in Søndeled,
standing as number three from the left behind
and he has beard.

Mindalen, Risør
🤩Dette er huset til oldefar Elling Aanonsen
     og oldemor Marthe Olsdatter
     på Heia i Mindalen i Risør, det var farmor Marens
     søster Martha som overtok
     huset etter foreldrenes død, hun solgte huset
     tidlig på 1960 tallet
     og flyttet til Risør by.
---------------

      My gr-grandparents Elling Aanonsen and
      Marthe Olsdtr.'s house in Mindalsheia 
      in Risoer, there were a beautifull place
      sorry that the place is sold out of the family.

Byttingsmyr mangler foto
🙂 Har ikke bilde av Byttingsmyr.
Byttingsmyra eller Bøttingsmyra som de sa i Søndeled,
var plassen oldefar Elling vokste opp sammen med sine søsken.
Plassen lå på byttet/grensa mellom Ausland og Rommundstad, men
det er også et sognebytte mellom tidligere Søndeled og Holt, i dag
Risør og Tvedestrand. Navnet forekommer flere steder uten sammenheng.

Plassen var en en-generasjons-buplass, de som tok opp plassen
bodde der så lenge de levde, neste generasjon flyttet vekk. Stedet ble
tatt opp som husmannsplass under Ausland i 1850 årene og han som
rydda plassen var Aanon Johnsen og kona Maren Olsdatter. De fikk
barna John i 1853, Ole i 1855, Helene i 1857, Johanne i 1859,
Elling (oldefar) i 1862.  Maren døde 12 juni i 1863 og Aanon gifte
seg med Ingeborg Gunleiksdtr. de fikk Maren Helene i 1868.
I 1878 ble plassen frikjøpt og det ble et pent lite gårdsbruk med
3 kuer og et par sauer, de sådde 1/4 tønne bygg og satte 2 tønner
poteter. Huset var laftet, uthusene lå sør for bolighuset, fjøset var av stein,
lavt og lite med doble murer. Vest for husene er det rester etter en
bakerovn, muligens en utebakerovn med et lite tak slik vi kjenner fra
Vegårdsheia. Aanon arbeidet helt på Østerå, han gikk til Hvideberg, rodde
over Nævestadfjorden til Kilen og gikk derfra over til Østerå. Vel, noen
spurte Anders Hvideberg hvor langt tid denne ferden kunne ta, og han
svarte, å, ja på to timer ville han komme veldig langt, kanskje noe å
tenke på for dagens pendlere når toget er 10 min forsinket eller
bilkøen er lang. Maren ble ikke gift hun var hjemme og stelte for far
sin, gården ble solgt omkring 1916 og Maren flytte til Bøtte med sauene
sine.

Ole Aanonsen
Ole Aanonsen f. 30 jan 1855 bror til oldefar Elling.
Ole var gift med Kristine Olsdatter f. 26 des 1863.
De bodde med sine barn i "Solvik" Skottevik ved Tvedestrands-
fjorden. De hadde disse barna:
Olav Bernhard, Magnus Aajenius, Oskar Emanuel, Klara Marie,
Mary Benedikte og Arthur Teodor.
Jeg har en del informasjon om disse.

--------------------

Ole Aanonsen f. 30 jan 1855 - brother to my
gr-grandfather Elling Aanonsen.

Magnus, Mary, Klara
🙂
Dette er Magnus  Aajenius, Mary Benedikte og Klara Marie,
alle barn av Ole Aanonsen og Kristine Olsdatter Skottevik,
søskenbarn til farmor Maren Kristine.

Oskar Emauel
🙂

Dette er Oskar Emanuel Aanonsen Skottevik
sønn til Ole Aanonsen bosatt i Skottevik,
fetter til farmor Maren Kristine.

Damene på bilde er ukjente.

Magnus Aajenius Skottevik
Hei,

dette er et bilde av Magnus Aajenius Skottevik, sønn til Ole Aanonsen
fetter til farmor Maren Aanonsen.


----------------

a son to Ole Aanonsen, a cousin to my grandmother
Maren Aanonsen

John Aanonsen
🙂
 
dette er John Aanonsen f. 21 feb 1853 Lunde Holt
og Ingeborg Martine Olsdatter f. 20 nov 1853
med familie.

John Aanonsen er bror til oldefar Elling Aanonsen.

-----------------

John Aanonsen is brother to my gr-grandfather
Elling Aanonsen.

Familyphoto of John Aanonsen.

Bakkeli i Holt
Bakkeli gnr. 61 bnr.4 ligger en 3,5 km fra sørlanske hovedvei,
ca 7 km fra Tvedestrand.
Maren Olsdatter født 25 juni 1829 er min tipp oldemor
gift med Aanon Johnsen født 6 juni 1831. De kom til Byttingsmyr.

Maren Olsdatter er født på Bakkeli i Holt,
hennes forledre er: Ole Jeppesen og Johanne Aanonsdtr.

De bodde på Bakkeli, her er det kjempestor etterslekt på
sørlandet mest da de fikk 11 barn.  Jeg kjenner til en del av
dem.

Oldemor Kari Knudstr. Haddeland

😀Dette er min morfar Knud Herbjørnson Moe sin
    mor, min oldemor Kari Knudsdtr. Haddeland
    født 13 des 1837, gift med Herbjørn Knudson Moe
    den 29 jan 1871, død 23 jul 1919 gravlagt Dal
    kirkegård, Tinn.
    Oldefar Herbjørn Knudson Moe har jeg ikke bilde av
    han er født 1 feb. 1824 død 23 jul.1886.
    Hans foreldre mine tippoldeforeldre var Knut Herbjørnson
    Moe født. 1786 og Margit Sondresdtr. Bakka født 1795.
------------------
    This is my gr-grandmother Kari Knudsdtr. Haddeland
    born 13th Dec 1837, married Herbjoern Knudson Moe
    29th Jan in 1871, died 23th July in 1919, buriel
    in Dal church Tinn.
    My grandfather Knud Herbjoernson Moe's mother.
    I have no photo of gr-grandfather Herbjoern Knudson Moe,
    he was born 1th Febr. 1824 and died 23th July 1886.
    He's parents, mine gr-gr parents: Knut Herbjoernson Moe
    b. 1786 and Margit Sondresdoughter Bakka b. 1795.
 


oldfar Aslak Øverland
😀 Hei, dette er mormor Wiel Alsaksdtr.'s far, min oldefar,
     Aslak Vetleson Øverland f.12 nov  1853 , Øverland Tinn
     død 18 feb  1919, begravet  i Dal kirke.

     Han giftet seg med Ågot Olsdtr. Bernaas, Atrå Tinn
     den 17 jun 1877 i Dal kirke.
--------------------------

     Hi, my grandmother Wiel Alaksdtr.'s father
     my gr-grandfather Aslak Vetleson Overland
     born 12th Now 1853, Overland Tinn,
     died 18th Febr. 1919, burial Dal church

Oldemor Ågot Olsdtr. Bernaas
🤩 Her er min oldemor Ågot Olsdtr. Bernaas, mormors mor,
     hun er født 10 feb 1852 , Bernaas, Atrå i Tinn.
     Hun giftet seg 17 jun 1877 med oldefar Aslak Vetleson
     Øverland, Tinn.
     Hun døde 25 mai 1892, gravlagt Dal kirke.
--------------------

      My gr-grandmother Aagot Olsdtr. Bernaas, my
      grandmother Wiel Aslaksdatter Overlands mother.
      She was b. 10th Febr 1852 in Bernaas Tinn.
      Married 17th Jun 1877 with gr.grandfather
      Aslak Vetleson Overland, Tinn.
      She died 25th May 1892, buriel Dal church

🤩 Her her Aagot Olsdtr. Bernaas og Aslak Vetleson
      Øverland sine barn:

      Fra venstre Wiel Aslaksdtr. Øverland f. 1880 min mormor
       Aslaug Aslaksdtr. f. 1878
       Joraan Aslakdtr. f. 1884 emigrerte til Canada
     
--------------------------

       Here are Aagot Olsdtr. Bernaas and Aslak Vetleson
       Overland's children:

       From the left: Wiel born 1880 my grandma
                            Aslaug   born 1878
                           Joraan born 1884 emigrated to Canada

Tipp oldeforeldre, Aslaug & Vetle Øverland
🤩 Dette er mine tipp oldeforeldre Vetle Olsson
      f. 6 feb 1823 Fosso og Aslaug Olsdtr. Øverland
      f. 3 feb 1820, de overtok Øverland Gård
      som i dag er Tinn Museum.
      De giftet seg 6 feb 1842.
   
      Dette er foreldre til oldefar Aslak Øverland.
------------------
      My gr-gr-grandparents Vetle Olsson
      f. 6th Febr. 1823 Fosso and Aslaug Olsdtr.
      Overland b. 3th Febr. 1820, they had Overland
      Farm as today are Tinn Museum.
      They married 6th Febr. 1842.

      My gr-grandfather Aslak Overlands parents.

tipp oldeforeldre Ola og Wiil, Bernaas
😀 Her er mine tipp-oldeforeldre, oldemor Ågot's foreldre.
     Wiil Torsteinsdtr. Ulfstad fra Rollag
      født 21 des 1819 Ulfstad Rollag, død 4 mai 1898 Atrå Tinn.
      
     Ola Hanson Bernaas født 17 okt 1812  død 18 des 1889.
   
     de giftet seg 11 jul 1838 i Atrå kirke, Tinn.
     Brudedrakten er fremdeles i familiens eie, mens brude-
     krona, en forgylt sølvkrone, er på Drammen Museum.

     Ola Hanson Bernaas var lensmann i Tinn.
--------------
      My gr-grandmothers Aagots parents,
      Wiil Torsteinsdtr. Ulfstad from Rollag, Numedal
      born 21th Dec 1819 in Rollag and died 4th May 1898
      in Atraa, Tinn and Ola Hanson b. 17 Oct 1812 in Tinn
      died 18th Dec 1889 Atraa, Tinn
      Ola Hanson Bernaas was Sheriff in Tinn.
      My gr-gr- grandparets.

Tipp-tipp oldefar Hans Anfindson, Bernaas
😀 Dette er min Tipp-tipp oldefar Hans Anfindson Bernaas,
     far til tipp oldefar Ola Hanson.
     Hans Anfindson Bernaas født 18 juli 1781, var gift med
     Joraan Olsdtr. Gvaale (Hvalen) Tinn den 7 april 1803
     i Atraa kirke, han døde 1869.
     Hans Anfindson Bernaas var lensmann i Tinn.
----------
     Here's my gr-gr-gr-grandfather Hans Anfindson Bernaas
     my gr-grandfather Ola Hansons father.
     Hans Anfindson Bernaas b. 18th July 1781 married
     with Joraan Olsdtr. Gvaale (Hvalen) Tinn 7th April 1803
     in Atraa Church, he died in 1869.
     Hans Anfindson Bernaas was a Sheriff in Tinn.

Velkommen til hjemmesiden vår
Dette er bildet av Øvre Bernaas, gården er gammel
bygd ca. 1800-1810
gården var lensmannsgård i to generasjone
og tipp-tipp oldefar Hans Anfindson var den første
lensmann på gården, tipp oldefar Ola Hansson
overtok både lensmannsembetet og gården. 
Min oldemor Aagot Olsdtr.vokste opp her.
Gården er fremdeles i slektens eie, jeg har vært der
på besøk, huset er tatt veldig godt vare på
det var nesten som et museum
med alle de gamle møblene,
tømmerveggene, gamle trappene og dørene.
Fantastisk flott.🤩
-----------
Photo of the farm Ovre Bernaas, build 1800-1810
and a farm for the Sheriff in two generations.
My gr-grandmother grown up her and the farm
owns of relatives, there have been taken good care of
the old furnitures.
Great place.

Wiel 19.10.2020 14:26

Det er riktig. Mor gikk bort i 2010. Vi vurderer salg og kontakter etterkommere i familien. Kanskje du kan sende meg en mail?

Wiel Fløtten 18.10.2020 12:44

En flott side. Takk for mye tid og arbeid.
Jeg er etterkommer av Wiil og Ola Hanson Bernås, deres datter Wiil,
hennes datter Torbjørg og min mor Aagot.

Marion 19.10.2020 12:48

Hei Wiel, tror jeg kontaktet deg for mange år siden eller om det var din datter vedr. den gamle drakten som var bevart. Var din mor Aagot Svendsen på Frøystul.

Beate Lønne Christiansen 31.07.2019 16:01

Tusen takk. Nei jeg er ikke i slekt. Min familie kjøpte huset fra Signy Danielsen som hadde arvet det etter sin onkel Magnus. Vi kjente ham på hans gamle dager.

Beate Lønne Christiansen 31.07.2019 07:19

Fin side! Jeg er medeier i det huset hvor Magnus Skottevik bodde. Har du mulighet for å sende oss de fire fine billdene av hans familie? Tusen takk!

Hilsen Marion Erichsen 31.07.2019 13:07

Hei, nå er jeg på ferie, men skal se hva jeg får til da jeg selv har fått disse bildene selv på e-mail for flere år siden. Er du i slekt med familien?

Anne B Rue 13.07.2017 18:49

Flott hjemmeside, vil gjerne lage samme versjon for min slekt

Wiel Fløtten 18.10.2020 12:59

Hei!
Blant mors saker fant jeg et brev fra deg om interesse for slektsforskning. Ta gjerne kontakt på min mailadr.

Hilsen Kurt (bror) 26.11.2016 23:47

Hei Marion, fantastisk jobb du har lagt ned i slektshistorie. Kjempefint å lese. Og maleriene dine er virkelig fine. Bra jobba!!!

C. Robert Sanders (Bakkegjord) 10.08.2016 06:32

This is a great account of your ancestors, you are to be commended for your efforts to preserve this history. Keep,in touch cousin.

monica 28.10.2012 21:46

Hei,tante ;)
Spennende å lese om slekten vår også så nydelige bilder du maler(likte spesielt godt det bilde med ørnen og vinter bilde med broen ;) )

marion 29.10.2012 10:42

Takk Monica, hyggelig når noen liker det jeg holder på med, det kommer flere bilder etterhvert, både slekt og malerier.

Anne B Rue 16.11.2011 18:13

Hei, morsomt å lese, min tipp tipp er også Hans Anfindsen, min olderfar var Torstein Olavson Bernås, min bestefar Torstein T Bernås gift med Anne J Husevoll, fr

Norman Overland 16.11.2011 17:05

So nice to find this site and thanks for the English translaion.Your 4th cousin,Norman Overland ,Churchbridge Sask Canada-over@sasktel.net

Joran Olson 15.11.2011 21:46

It was so good to see my G-G Aunt's family. My G Grandfather Torstein was Ola Hanson's Son and stands beside Agot in the pictures from Berås. Thanks so much .

marion 15.11.2011 22:33

so nice that you found my website and your gr grandfather, nice to hear from you.
Marion

Ken Nelson 19.07.2011 01:44

Beautiful music and great stories from the past, Many of my Norwegian kin's records are in the parish records in Dal, Tinn. You may reply in either language.

E.V.Ingebrigtsen 19.03.2011 00:49

Endelig en enkel og ukomplisert hjemmeside.
Og så rikholdig foto-utvalg.
Virkelig bra!
Hilsen
E.V.Ingebrigtsen.

Lars Bernaas Nordang 01.03.2011 12:30

Hei, det var moro å lese dette. Min tip oldefar var Hans Anfindsson. Mine besteforeldre Ola Halvorsson og Aagot Johannesdatter, begge gravlagt på Konnerud.

Marion Erichsen 04.03.2011 11:13

hei Lars, hyggelig du liker siden min, hvordan fant du meg, skulle vært
hyggelig med en prat med deg, hilsen Marion

Alane Overland 15.08.2010 04:56

I love all the new pictures and stories Marion, so glad we can keep in touch.
Lots of Love to you,
Alane J. Overland Edmonton, Alberta, Canada !

Åse 10.08.2010 09:24

Hei igjen, Marion. har sett på familiesiden din igjen. Virkelig fin og innholdsrik. Kunne ikke huske du hadde så mye sist. Fortsatt god sommer! Klem. Åse

Norma " Jean ' Vann Christy 06.04.2010 01:20

Norma Jean Vann Christy Minnesota
Marion,
I enjoyed the site very much, and appreciated the English.

Cousin Carol Peterson, Minnesota 03.04.2010 06:36

Thank you for adding the English.
Happy Easter Marion.

daniel boxrud 27.03.2010 01:01

cousin daniel boxrud in Albuquerque new mexico. I love your pictures.
My dad would have known about these relatives

Ricki Boxrud 26.03.2010 22:56

Cousin Ricki Boxrud from USA Colorado
WOW this is wonderful..if only I could read Norwegian...I hava couple of pictures
that look like some of yours!!!!!

Cousin Carol Schwartz Peterson 26.03.2010 14:30

Great site! I enjoy all your photographs.

Åse firemenning 27.02.2010 14:54

Hei Marion. Jeg ble inspirert til å lage min egen side (gikk inn fra banneret ditt): www.tilnerja.com. Øverland grav: album, vinter 2010. Hilsen Åse

Åse Rellsve 21.02.2010 15:55

Marion. Nydelig hjemmeside du har. Jeg fant den på facebook. Feiret julen på Gaustablikk. Satte krans og lys på graven til Joraan og John Øverland. Klem Åse

| Svar

Nyeste kommentarer

19.10 | 14:26

Det er riktig. Mor gikk bort i 2010. Vi vurderer salg og kontakter etterkommere i familien. Kanskje du kan sende meg en mail?

19.10 | 12:48

Hei Wiel, tror jeg kontaktet deg for mange år siden eller om det var din datter vedr. den gamle drakten som var bevart. Var din mor Aagot Svendsen på Frøystul.

18.10 | 12:59

Hei!
Blant mors saker fant jeg et brev fra deg om interesse for slektsforskning. Ta gjerne kontakt på min mailadr.

18.10 | 12:44

En flott side. Takk for mye tid og arbeid.
Jeg er etterkommer av Wiil og Ola Hanson Bernås, deres datter Wiil,
hennes datter Torbjørg og min mor Aagot.

19.10 | 14:26

Det er riktig. Mor gikk bort i 2010. Vi vurderer salg og kontakter etterkommere i familien. Kanskje du kan sende meg en mail?

19.10 | 12:48

Hei Wiel, tror jeg kontaktet deg for mange år siden eller om det var din datter vedr. den gamle drakten som var bevart. Var din mor Aagot Svendsen på Frøystul.

18.10 | 12:59

Hei!
Blant mors saker fant jeg et brev fra deg om interesse for slektsforskning. Ta gjerne kontakt på min mailadr.

18.10 | 12:44

En flott side. Takk for mye tid og arbeid.
Jeg er etterkommer av Wiil og Ola Hanson Bernås, deres datter Wiil,
hennes datter Torbjørg og min mor Aagot.